Our company, founded in 2013, specializes in trading IT tools and developing and implementing IT services and systems. Moving forward, we adapted to our customers’ needs and expanded the scope of our services to include the trade of entertainment and telecommunications devices and accessories.

We sell B2C telecommunications products of well-known global as well as industrial brands. This activity is making up an increasingly significant share of the company’s revenue.

__________________________

Naše společnost byla založena v roce 2013. Zabýváme se s obchodem  průmyslových IT nástrojů, IT službami, vývojem a implementací IT systémů. Na základě potřeb našich klientů jsme rozšířili naši činnost o obchod se zábavními a telekomunikačními elektronickými zařízeními a příslušenstvím.

Vedle komerčně dostupných značek obchodujeme i s B2C telekomunikačními produkty světově známých značek. Tato činnost představuje významný zdroj příjmů naší společnosti.

Services

Činnosti

Hardware development

Vývoj hardwaru

Logistics services

Logistické služby

Programming, development

Programování a vývoj

Trading Platforms

You can fin us on these trading platforms